Moet elke leraar zo iets ondergaan? MIsschien is een MLI hier voor nodig?

Scheikundeleraar Ramsey Musallam had een levensbedreigende aandoening nodig om los te komen van 10 jaar van “pseudo-onderwijs” en de werkelijke rol van de lesgever te begrijpen: nieuwsgierigheid kweken. In een leuke en persoonlijke talk biedt Musallam 3 regels om de vonk van de verbeelding en het leren te doen overslaan en studenten enthousiast te krijgen over hoe de wereld werkt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s