Analyse van de vernieuwing

Ik heb de stoute gedachte (en mijn opdrachtgever vindt dit zeer goed, en ik wil iets doen met triangulatie van de methoden) om drie instrumenten te gebruiken:

(1)een kritische analyse onderworpen aan de hand van sleutelvragen, die worden ontleend aan Fullan (2007),

(2) een vragenlijst gebaseerd op  het werk van Verbiest (2011) en

(3)het tweedimensionale model met vier kwadranten dat ontworpen is speciaal voor MBO door Zitter en Hoeve (2012) – zie post hieronder.

Ik kies voor deze instrumenten oom een objectieve analyse uit te voeren. M. Fullan, de internationale expert op gebied van “educational change”, richt zich, in zijn boek The new meaning of educational Change (2007), sterk op de noord Amerikaanse onderwijswereld (tenminste dit blijft bij mij heersen en irriteren na het herhaaldelijk lezen van zijn boek). Dit wordt als een nadeel ervaren. Het voordeel van zijn inzichten wordt gegeven door het internationale en de trend zettende karakter van zijn publicaties. Door E. Verbiest bij te betrekken met zijn boek: Leren Innoveren: een inleiding in de onderwijsinnovatie, wordt de stap dichterbij gezet: richting de onderwijswereld van de lage landen. Als sluitend instrument wordt gebruik gemaakt van het model ontworpen door I. Zitter en A. Hoeve in opdracht van Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) om de hybride leeromgevingen binnen het beroepsonderwijs te kunnen analyseren.

Wat denken jullie hiervan? Ik geef toe, de tijd is mijn grootste vijand, daarna misschien de taal… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s