We weten dit alles!! Wat doen we eraan? Weer naar het onderwijssysteem wijzen! Ongelooflijk!

In toenemende mate wordt duidelijk dat persoonlijkheidskenmerken belangrijke voorspellers zijn van verschillende sociaaleconomische uitkomsten. De ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken lijkt sterk te worden beïnvloed door de stabiliteit van het gezin waarin kinderen opgroeien.

Vroege levenservaringen, zoals het verlies van ouders door overlijden (niets aan te doen) of scheiding (veel aan te doen maar niet via het onderwijs alleen), kunnen een belemmering zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Hier het onderzoek dat gepubliceerd is door CPB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s