act1

Leeractiviteit 1: Wat is leren en wat maakt dat iemand daar zin in heeft of krijgt.

 

Wat is leren eigenlijk? Wat maakt dat je zelf zin in leren krijgt? Hoe werkt dat bij anderen? Zijn er principes te vinden op basis waarvan je zin in leren bij jezelf en/of anderen kunt bevorderen? Is zin hebben in leren eigenlijk nodig om te leren? Wat leert ons de theorie over kenmerken van leren en elementen die zin in leren bevorderen? We beginnen dit leerarrangement met het zoeken van antwoorden op deze vragen.Na afloop van deze leeractiviteit kun je op basis van eigen ervaringen, die van medestudenten en die van andere experts formuleren wat leren is en welke elementen bijdragen aan zin in leren. Je kunt die elementen in verband brengen met kernbegrippen vanuit de theorie.

 

Voorbereidingsopdrachten voor dinsdag 18 september (onbegeleid)

1.1        Lees ter voorbereiding op de inleiding van leeractiviteit 1 uit

  • Weggeman, M.(2007) Leiding geven aan professionals? Niet doen! Hoofdstuk 5 pagina 109 – 160 en uit bijlage I: Cultuur kenmerken van intensieve kennisorganisaties, pagina 229 – 245 en uit bijlage II Kennis, leren en type professionals, pagina 246– 272.
  • Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning.

Part I, hoofdstuk 1: A philosophical perspective on human learning.

Lees ter voorbereiding van het gastcollege uit

  • Valcke, M, Onderwijskunde als ontwerpwetenschap thema 3: visies op leren en instructie; een ontologische en epistemologische discussie.

Zie verplichte literatuur.

 

1.2       Ga voor jezelf na wat volgens jou elementen zijn die ‘zin in leren’ bevorderen.

Interview vier verschillende experts uit je eigen (werk)omgeving over hun ervaringen met ‘zin in leren’. Denk aan andere docenten, maar denk ook aan leerlingen of studenten. Deze laatste zijn experts in het ondergaan van onderwijs. Kies je interviewkandidaten zo dat je een zo rijk mogelijk beeld krijgt van elementen die zin in leren bevorderen.

 

1.3       Orden de elementen die zin in leren bevorderen in een overzichtelijke mindmap.

 

Inleiding op het leerarrangement (begeleid)

In deze inleiding bespreken we de opbouw, samenhang, werkwijze en organisatie van het leerarrangement. Ook de toetsing en beoordeling daarvan komen aan de orde.

Om alvast `zin in leren` te krijgen nemen we de dag door en bespreken het leermodel van Jarvis.

 

In subgroepen (begeleid)

1.5       Ga in het leerteam met elkaar in gesprek over de resultaten van jullie individuele ideeën en de gehouden interviews (zie 1.2 en 1.3). Stel een zo rijk mogelijk overzicht aan elementen die zin in leren bevorderen samen, waarin het geheel groter is dan de som van individuele inbrengen.

 

In subgroepen (begeleid) taakweek 1

1.6       Bespreek in het leerteam de individueel gemaakte mindmaps. Gebruik deze vervolgens om er een gezamenlijke conceptmap van te maken. Informatie over concept mapping vind je op: http://www.leraar24.nl/dossier/909

Ga samen na welke definities van leren de literatuur geeft en welke theoretische onderbouwing je kunt vinden voor de elementen die jullie in je groepsmindmap hebt opgenomen.

 

Gastcollege (begeleid)

Dr. Jeroen Rozendaal, docent MLI verzorgt een gastcollege waarin opvattingen over kennis, leren en instructie centraal staan. In dit college wordt inzicht gegeven in de relatie tussen opvattingen over kennis en kennisverweving enerzijds en manieren waarop het geïnstitutionaliseerde leerproces kan worden vormgegeven anderzijds. Daarnaast wordt ook ingegaan op mogelijke gevolgen wanneer deze opvattingen met elkaar in conflict raken.

 

Workshop talentontwikkeling (begeleid)

In de workshop talentontwikkeling verkennen wij de begrippen ‘talent’ en ‘talentontwikkeling’. Leren is niet in de laatste plaats het geheel van activiteiten die je in staat stellen je kwaliteiten in te zetten en verder te versterken. Het startpunt van de workshop vormt de definitie van Van der Sluijs (2008), hoogleraar aan de Nyenrode Universiteit. Zij beschrijft het begrip talent als volgt: ‘Talent komt voort uit een bepaalde passie en persoonlijkheid. Talent is iets dat zich ontwikkelt in gedrag, vaardigheden, kennis en ervaring en wordt bepaald door wat je kunt, wat je wilt en door welke kansen je krijgt en durft op te pakken. Wij brengen de opvattingen van haar en diverse andere auteurs op dit gebied samen in onderstaand conceptueel model. Rond de begrippen in het model krijgt de workshop vervolgens vorm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptueel model van talentontwikkeling

 

Aan het einde van de workshop experimenteren wij met het maken van een zogenaamd ‘talenttemplate’ om aan de hand ervan onze eigen talenten te duiden.

 

Reflectieve integratie (begeleid)

We sluiten de leeractiviteiten van leerarrangement 1 steeds af met een reflectief practicum.

Een reflectief practicum is een typisch sociaal-constructivistische werkvorm, gericht op het construeren van betekenis. Na het overdragen van kennis in bijvoorbeeld een les of hoorcollege krijgen alle deelnemers daaraan individueel de volgende vragen voorgelegd:

 

  • Wat waren voor jou de belangrijkste punten uit deze verkenning in zin op leren?
  • Wat was nieuw voor jou?
  • Wat sloot aan bij wat je al wist en hoe sluit jij dat op elkaar aan?
  • Wat kom je er van tegen in je eigen organisatie en werkpraktijk?
  • Welke inzichten ga je delen met anderen binnen je organisatie?
  • Wat ga je doen met de informatie uit dit onderdeel in je leerteam en/of je

eigen werkpraktijk?

  • Op welke aspecten wil je theoretische verdieping realiseren?

 

Na het individueel beantwoorden van de vragen wordt de deelnemers gevraagd hun antwoorden met elkaar te delen. Iedereen heeft de vragen net iets anders beantwoord dus door het rondje wordt `sociaal` een breder beeld van de mogelijke betekenis van de les of college voor studie en beroepspraktijk geconstrueerd. Door de deelnemers de nieuw opgedane informatie te laten aansluiten bij wat zij al wisten is bovendien de kans dat informatie blijft hangen groter.

 


 

Verplichte literatuur

 

Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning. London: Routledge.

 

Valcke, M. (2010) Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press.

Weggeman, M. (2007) Leiding geven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum.

 

Aanbevolen literatuur:

Anderson, J., Greeno, J., Reder, L., & Simon, H. (2000). Perspectives on learning, thinking, and activity.

Educational researcher, 29, 11-13.

 

Bransford, J.D., Brown, A.L., and Cocking, R.R. (1999) How people learn: Brain, Mind, Experience and

School. National Academy Press, Washington DC’

 

Burr, J. E., & Hofer, B. K. (2002). Personal epistemology and theory of mind: Deciphering young children’s

beliefs about knowledge and knowing. New Ideas in Psychology, 20, 199-224.

 

Coppoolse, R. & Vroegindeweij, D. (2010) 75 modellen van onderwijs. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 

Driscoll, M.P.  (2005) Psychology of learning for instruction. Boston: Pearson Education, Inc.

 

Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23(7), 5-12.

 

Hofer, B., & Pintrich, P. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67 (1), 88-140.

 

De Jong, J., Korthagen, F., & Wubbels, Th. (1998). Learning from practice in teacher education: processes

and interventions in: Teachers and Teaching: theory and practice. Vol.4, no 1, pp47-64.

 

Jutten, J. ( 2008). Ont-moeten. Boeiend onderwijs in een lerende school. Uitgave: Jan Jutten training en ontwikkeling. Natuurlijk leren B.V.

 

Resnick, L. B. (1989). Introduction. In: L.B. Resnick (Ed.), Knowing, Learning, Instruction. Essays in honor of Robert Glaser (pp.1-14). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 

Rice, D.C. (2005) I didn`t know oxygen could boil! What preservice and inservice elementary teachers` answers to `simple` science questions reveals about their subject matter knowledge.

In: International Journal of Sience Education Vol.27, No.9 pp.1059- 1082.

 

Ruijters, M. (2007). Liefde voor leren: over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties.

Deventer: Kluwer.

 

Simons, P.R.J., Linden, J. van der, & Duffy, T. (2000). New learning: three ways to learn in a new balance.

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 

Verloop, N. & Lowyck, J.(red). (2007) Onderwijskunde: een kennisbasis voor professionals.

Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Vermunt, J.D. (2006). Docent van deze tijd: leren en laten leren. Utrecht: Oratie Universiteit.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s