act4

Leeractiviteit 4. Kijken door verschillende brillen

 

Onderwijs haalt het nieuws bijna iedere dag. De kwaliteit van het onderwijs blijft de gemoederen bezighouden. Opvattingen over wat goed onderwijs zou moeten zijn staan vaak lijnrecht tegenover elkaar.

Waar komen dit soort opvattingen vandaan en wat is het bestaansrecht er van?

4.1       Voorbereidingsopdrachten voor dinsdag 20 november 2012 (onbegeleid)

Lees ter voorbereiding op de expertondervraging uit:

  • Streumer, J. (red) (2010) De kracht van werkplekleren hoofdstuk 1, 2,3 en 4
  • Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning hoofdstuk 11: Experiental learning.

Lees ter voorbereiding van subgroepbijeenkomst 4.6 uit

  • Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning hoofdstuk 8: Learning and action en hoofdstuk 9: Cognitive theories.
  • Valcke, M. (2010) Onderwijskunde als ontwerpwetenschap.Thema:6: p.237-297.

Zie verplichte literatuur.

4.2       Verzamel individueel uit vakbladen een actueel artikel (uit het afgelopen jaar) dat gaat over

verschillende opvatting(en) over onderwijs. Analyseer het artikel en bepaal welke theoretische opvatting(en) er aan ten grondslag liggen. Welke kritiek kun je op basis van de theorie op het artikel aanvoeren? Bepaal een eigen standpunt ten opzichte van die verschillende opvatting(en) en onderbouw dit met theoretische argumenten.

4.3       Analyseer de onderwijsvisie die je in je eigen organisatie herkent, zowel de ‘espoused theories’

als de ‘theories in use’ (vgl. Schön en Argyris, evt. in Jarvis).

 

In de subgroep (begeleid).

  • Wissel jullie ervaringen uit met betrekking tot werkplekleren.

Welke ervaringen hebben jullie hiermee opgedaan? Het gaat om zowel persoonlijke ervaringen als werkplekleerder als ervaringen met werkplekleren op de opleiding of school waar je werkzaam bent. Wat herkennen jullie bij elkaar wat betreft bevorderende en belemmerende factoren en hoe sluiten deze aan bij de literatuur?

  • Ter voorbereiding van de expertondervraging worden twee meest prangende vragen geformuleerd. Spreek ook af wie deze vragen aan de expert gaan stellen.

Expertondervraging(begeleid)

Dr. Jan Streumer, lector bij het Kenniscentrum `Urban Talent`, redacteur en medeauteur van `de kracht van werkplekleren` is de expert op het gebied van werkplekleren. In de expertondervraging stellen de subgroepen steeds twee vragen aan Jan Streumer.

 

Workshop kenniscreatie in teams

In deze workshop stelt Martin Reekers het in  teamverband creatieve oplossingen vinden voor complexe vraagstukken aan de orde. Behalve bewuste kennis bestaat er ook onbewuste kennis die door ervaring is opgeslagen in de manieren van doen van individuen en teams in organisaties. Het expliciteren en deelbaar maken van deze kennis en in dialoog nieuwe kennis ontwikkelen zijn onmisbare vaardigheden voor teams die succesvol willen zijn in veranderende organisaties. Naast informatie worden er praktische werkvormen aangeboden.

 

Gastcollege nieuwe media

Eric Slaats associate lector Fontys Hogescholen verzorgt een gastcollege over de invloed van ICT op leren in het algemeen en op het profiel van de docent als degene die het leren faciliteert.

 

 

 

 


Verplichte literatuur

Jarvis, P. (2006). Towards a comprehensive theory of human learning. London: Routledge.

 

Streumer, J. (red) (2010) De kracht van werkplekleren.

Valcke, M. (2010) Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten, Gent: Academia Press.

 

Aanbevolen literatuur

Anderson, J., Greeno, J., Reder, L., & Simon, H. (2000). Perspectives on learning, thinking, and activity.

Educational researcher, 29, 11-13.

Bransford, J.D., Brown, A.L., and Cocking, R.R. (1999) How people learn: Brain, Mind, Experience and

School. National Academy Press, Washington DC’

Crone, E. (2008) Het puberende brein. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker

Jolles. J. (2010) Ellis en het verbreinen. Amsterdam/Maastricht: Neuropsych Publishers

De Jong, J., Korthagen, F., & Wubbels, Th. (1998). Learning from practice in teacher education: processes and interventions in: Teachers and Teaching: theory and practice. Vol.4, no 1, pp47-64.

DuFour, R. (2004). What is a `Professional Learning Community’? In: Educational Leadership. Vol 61, no. 8,pp. 6-11.

Franchamps, J. (redactie) (2006). Ergens goed in worden. Johan van der Sanden en zijn beroepsonderwijs. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Nelis, H. & Sark, Y. van (2011) Puberbrein binnenstebuiten. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers B.V.

Streumer, J.(Ed.) (2006). Work-related learning. Dordrecht: Springer.

Ruijters, M. (2007). Liefde voor leren: over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties.

Deventer: Kluwer.

Vermunt, J.D. (2006). Docent van deze tijd: leren en laten leren. Utrecht: Oratie Universiteit.

Simons, P.R.J., Linden, J. van der., & Duffy, T. (2000). New learning: three ways to learn in a new balance. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s