Leeractiv 3

Leeractiviteit 3 Onderzoeksaanpak en rapportage
Bij een goed onderzoek, hoort een goed onderzoeksplan. Een beetje te vergelijken met het bouwen van een huis. Daar worden ook eerst bouwtekeningen van gemaakt voordat er echt gebouwd wordt. Bovendien is het zo dat wanneer men op problemen stuit tijdens het bouwen men terug moet naar de tekentafel. Dit geldt ook voor onderzoek doen.
Wanneer je probleemstelling en je vraagstelling helder zijn, kan je een goed onderzoeksplan maken. Houd de rode draad in de gaten en zorg voor een logische opvolging van de verschillende onderdelen van je onderzoeksplan. Mocht je bij de uitvoering van je onderzoek in de problemen komen, dan is de kans groot dat ook jij terug moet naar jouw ‘tekentafel’.
In deze derde leeractiviteit besteden we onder andere aandacht aan je voorgenomen dataverzameling. We bespreken de onderzoeksinstrumenten die je hebt gekozen en de geschiktheid van deze instrumenten gegeven jouw vraagstelling. Verder gaan we in op dilemma’s waar je tegenaan loopt en bespreken we de analyse van data.
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de volgende competenties: 6.6, 7.4, 7.5 en 7.6. Het doel van deze bijeenkomst is een onderbouwde keuze te kunnen maken voor een bepaalde onderzoeksaanpak en voldoende inzicht hebben in de wijze waarop we rapporteren.

Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid)
3.0 Bestudeer Van der Donk e.a. (2012) Hoofdstuk 5 t/m 9 en Saunders e.a. (2011) Hoofdstuk 8 t/m 12.
3.1 Start met het schrijven van je onderzoeksplan. (Her)formuleer zo nodig op basis van de voorafgaande leeractiviteiten jouw probleemstelling, onderzoeksvraag, deelvragen en onderzoeksdoel.
3.2 Voeg bij je onderzoeksplan je onderzoeksaanpak, onderzoeksinstrumenten en de wijze waarop je de data wilt gaan analyseren.
3.3 Schrijf een eerste aanzet voor hoe je je data zou kunnen verzamelen en analyseren.
3.4 Schrijf een korte toelichting bij je onderzoeksplan waarin je vooral ingaat op de twee grootste dilemma´s of twijfelpunten.

Programma college
(programmaonderdelen zijn indicatief)
 Bespreken van verschillende methoden van dataverzameling
 Verkennen van verschillende onderzoeksinstrumenten
 Inzicht in de data-analyse
 Verschillende aspecten van een goede rapportage

Bespreken van dilemma’s in de onderzoeksopzet

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s