Onderzoeksplan

(Maximaal 9000 woorden (exclusief bijlagen en literatuurlijst), volgens de voorwaarden en APA richtlijnen, lettertype Arial, 10punts, regelafstand 1)

A: Voorblad/ titelpagina

– Titel
– Naam – Datum

B: Inhoudsopgave

C: De inleiding en het praktijkprobleem

– de aanleiding
– het praktijkprobleem, beschreven met de methode van 5*W+H methode, op basis van schriftelijke en mondelinge bronnen (onderzoek en sleutelpersonen)
– de context van het praktijkprobleem

D: Het theoretisch kader/ Literatuuronderzoek

– verbinding met onderzoeksvraag en deelvragen
– verhouding van jouw onderzoek tot de laatste onderzoeksresultaten op dat gebied – hoofdthema’s, deelaspecten en hun onderlinge relaties

E: Het onderzoeksdoel en de onderzoeksvraag

– het onderzoeksdoel d.w.z. dat wat je met het onderzoek wilt bereiken
– de onderzoeksvraag met eventuele deelvragen (moeten voldoen aan de 10 richtlijnen) – de operationalisering van termen uit je onderzoeksvraag

F: De onderzoeksaanpak

– de operationalisering van bij wie je wat wanneer gaat meten wie vormen de onderzoeksgroep,
wat ga je bij hen meten,
wanneer ga je die meting(en) doen

– voorgenomen methoden
– instrumenten die je wilt gaan gebruiken
– analysemethode
– hoe ga je de kwaliteit van je onderzoek waarborgen (betrouwbaarheid en validiteit)

G: De rapportage

– hoe ga je de resultaten verder verspreiden (schriftelijk, mondeling) en zorgen dat deze gebruikt gaan worden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s