Toetsing

Toetsing
Voor de toetsing van dit onderdeel zijn het inleveren van een kwalitatief goede onderzoeksopzet en een mondelinge presentatie van het onderzoek vereist. Om in aanmerking te komen voor beoordeling moet het werk aan de verderop genoemde voorwaarden voldoen. Vervolgens wordt het werk beoordeeld aan de hand van de rubrics. Na het inleveren van je onderzoeksopzet krijg je via een go of no go te horen of je mag presenteren. Het eindcijfer voor dit leerarrangement wordt toegekend na de presentatie.
In lijn met de rest van de Hogeschool Rotterdam e.o. hanteert de MLI één herkansing per leerarrangement per jaar, en is de nakijktijd voor docenten drie werkweken.

Beoordeling
Voorwaarden
De uitwerking van de opdracht moet aan de hieronder geformuleerde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor beoordeling. De beoordelaars behouden zich nadrukkelijk het recht voor om op basis van deze voorwaarden een opdracht af te wijzen. Pas bij een volgend officieel inlevermoment kan een afgewezen opdracht opnieuw worden ingediend.
De uitwerking van de opdracht:
 heeft een voorblad met daarop vermeld: titel, voor- en achternaam van de student, studentnummer, inlevermoment, en om welke herkansing het gaat indien van toepassing;
 is opgesteld in lettertype Arial, 10-punts, regelafstand 1;
 is geschreven volgens de APA-richtlijnen als gecommuniceerd in de APA workshop van de MLI;
 is taalkundig correct;
 is volledig;
 wordt digitaal ingeleverd via N@tschool via de map ‘inleveropdrachten’, naast twee hardcopies.
 Het bestand wordt aangeleverd in een in Word bewerkbaar formaat (.doc of .docx).
 De bestandsnaam is opgebouwd volgens het volgende format: [LAX]_[voor- en achternaamstudent]_[inleverdatum] (voorbeeld: LA5_janjanssen_01102012).

Producteisen
De uitwerking van de onderzoeksopzet moet aan de hieronder geformuleerde producteisen voldoen om in aanmerking te komen voor beoordeling. De beoordelaars behouden zich nadrukkelijk het recht voor om op basis van deze voorwaarden een opdracht af te wijzen. Pas bij een volgend officieel inlevermoment kan de opdracht opnieuw worden ingediend.
 De onderzoeksopzet (exclusief bijlagen en literatuurlijst) blijft binnen de 9000 woorden.
 De richtlijn voor de te gebruiken literatuur is 20 zelf aangedragen bronnen. (Internationale) wetenschappelijke artikelen worden hoger gewaardeerd dan boeken. Gebruik overwegend recente bronnen van na 2006.
 Het onderzoek is uitvoerbaar. Ofwel: met deze onderzoeksopzet kan in jaar 2 begonnen worden met het uitvoeren van het onderzoek.

De rubrics worden gepresenteerd en toegelicht tijdens de eerste leeractiviteit. Deze worden vervolgens op N@tschool geplaatst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s