Configuraties mbo-opleidingen

Het middelbaar beroepsonderwijs zit in een overgangsperiode. Om verschillende redenen, waarvan de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur een belangrijke is, zijn opleidingsteams bezig om hun onderwijs anders in te richten. Deze publicatie laat zien dat er niet één model is, dat in alle opleidingen wordt gebruikt. Op basis van een groot aantal casestudies zijn vijf ‘configuraties’ ontwikkeld: ideaaltypische modellen voor de inrichting van beroepsopleidingen.
Doel is opleidingsteams in het middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen in het consistent ontwerpen van hun opleiding. Door de ideaaltypen met elk hun voor- en nadelen als volwaardige varianten van competentiegericht onderwijs naast elkaar te zetten, ontstaat ruimte om te kijken wat het best past bij een opleidingsteam; en bij de studenten die zij opleiden in verschillende beroepssectoren op een bepaald kwalificatieniveau. (www.ecbo.nl)

Configuraties mbo-opleidingen

  1. Ontwikkelingsgestuurde configuratie: voorbeeld: opleiding in de creatieve sfeer. Gedurende een onderwijsperiode van tien weken, wordt er door de docenten een bepaald thema centraal gesteld.
  2. Praktijkgestuurde configuratie: voorbeeld: technische opleiding. In de school wordt gewerkt aan integrale opdrachten. Dat zijn grote opdrachten, waarin alle aspecten van het werk aan de orde komen. Bijvoorbeeld: het ontwerpen van de bedrading van een blok nieuwbouwhuizen. Sommige opdrachten kunnen ook in de stage uitgevoerd worden. Alle studenten werken op hetzelfde moment aan dezelfde integrale opdracht.
  3. Opdrachtgestuurde configuratie:
  4. Beoordelingsgestuurde configuratie: voorbeeld: opleiding in de zorg. De studenten werken drie dagen in de praktijk en zijn twee dagen op school.
  5. Vakdisciplinairgestuurde configuratie: voorbeeld: opleiding logistiek. De BPV vindt plaats in aaneengesloten periodes: het eerste jaar twee weken (kennismaken met de beroepspraktijk), het tweede jaar tien weken en het derde en vier jaar gedurende twintig weken. De schoolperiodes bestaan vooral uit lintlessen voor de vakken. Daarnaast is er een halve projectdag per week. De vakken kennen afwisseling in werkvormen: overdracht, opdrachtjes, individueel en groepsgewijs, huiswerk enzovoort.

De vijf configuraties en hun kenmerken naast elkaar:

vijf_configuraties_kenmerken

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s